🌟 چگونه یک داستانک بنویسیم 🌟

یکی از پیشنهادها برای تمرین نویسندگی، ذوق آزمایی و هنر آفرینی در زمینه داستان نویسی است.داستان  و داستانک از کهن ترین و جذاب ترین قالب های هنری است که در ایران هم سابقه ای در حد پیدایش زبان دارد. به موضوع ، طرح و درونمایه داستانک فکر کنید، داستانک شما حداکثر از هزار وپانصد کلمه بیشتر نباشد، دیگر بسته به هنر و سلیقه و قلم شماست که چه می نویسید و می آفرینید.

با این حال چند توصیه کوتاه برای شما می نویسم که امیدوارم شما را در نگاشتن داستانک اتان یاری دهد.

۱-  به موضوع و درونمایه داستانتان فکر کنید و طرح کلی آن را در ذهنتان شکل دهید.

۲-  شخصیت های محدود داشته باشید .در داستانک نمی توان شخصیت های زیادی وارد کرد ،چون قرار بر کوتاهی است و باید داستان را در حدود هزار کلمه تمام کرد.

۳-  ایجاز را رعایت کنید . زمانه ی ما ، زمانه سرعت است.باید حداکثر استفاده را از کوتاهی و ایجاز کرد، هر چقدر کوتاهتر و پر معنی تر بنویسیم مخاطب بهتری خواهیم داشت و التذاذ هنری مخاطب بیشتر خواهد بود.

۴-  سعی کنید مخاطب را غافلگیر کنید . داستانک  مجال خوبی است تا با زاویه دید ،انتخاب خوب و پایان بندی شگفت،  مخاطب را حیرتزده کنید و تامل و شگفتی او را بر انگیزید، شعر کوتاه ،فیلم کوتاه و داستان کوتاه و….در این زمینه با هم مشترکند ،اصل غافلگیری در آنها می تواند به جذاب ترین بخش ماجرا تبدیل شود.

۵-  نام داستانک ، سعی کنید از خلاقیت خودتان برای انتخاب نام داستانک استفاده کنید.نام آن نباید ماجرایی را که می خواهید توضیح دهید ،لو بدهد.ابهام در نام داستانک هم جذاب است ،انتخاب نام هوشمندانه می تواند مخاطب را به هدف شما یعنی خواندن داستان تا آخر ، ترغیب کند.

خب حالا قلم را بردارید و بعد از اندیشیدن به طرح داستانک ، شروع به نوشتن کنید.اگر طولانی هم نوشتید ایرادی ندارد ،بعدا می توانید آن را کوتاه کرده یا باز نویسی کنید.

نویسا باشید✍

یدالله گودرزی (شهاب)

ایسنا:

http://www.isna.ir/news/96060805075/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85

وتسنیم:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/08/1506468/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86

دیدگاهی بنویسید